PIT 37 druk

Tagi

rozliczenie PIT 2016 z uwzględnieniem ulg

ulgi w pit 2016

zeznanie roczne 2016 dokumentacja do ulg

najlepszy program do pitów 2016

PIT 2016 program do rozliczania ulg podatkowych

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Dokumenty niezbędne do odliczenia poszczególnych ulg podatkowych

 

Podatnicy wypełniający zeznanie roczne 2017 mają możliwość skorzystania z różnego rodzaju ulg podatkowych. Należy pamiętać, że odliczenie jest możliwe tylko wtedy, gdy spełniamy wszystkie warunki niezbędne do uwzględnienia danej ulgi w zeznaniu rocznym oraz posiadamy odpowiednią dokumentację. Dokumentów potwierdzających prawo do ulgi nie powinniśmy składać wraz z deklaracją podatkową. Do rozliczenia należy natomiast dołączyć odpowiednie załączniki. Obowiązkiem podatnika jest przechowywanie pełnej dokumentacji aż do momentu, gdy dane zeznanie ulegnie przedawnieniu. Bieg okresu przedawnienia rozpoczyna się po zakończeniu roku, w którym podatnik złożył rozliczenie PIT 2017 i trwa pięć lat. W tym czasie urząd skarbowy w każdej chwili może zażądać od podatnika przedstawienia dokumentów potwierdzających, że odliczył on ulgę we właściwej wysokości.

Rodzaj dokumentacji jaką należy posiadać jest zależny od tego, z której ulgi podatkowej chcemy skorzystać. W poniższej tabeli została przedstawiona lista dokumentów niezbędnych do odliczenia poszczególnych ulg.

 

Rodzaj ulgi

Wymagana dokumentacja

internetowa

Dokument potwierdzający poniesienie wydatków na korzystanie z sieci internetowej, zawierający:

 • dane usługobiorcy (podatnika),

 • dane usługodawcy,

 • datę opłacenia usługi,

 • cenę usługi,

 • rodzaj usługi.

rehabilitacyjna

Dokumenty potwierdzające prawo do ulgi:

 • zaświadczenie stwierdzające stopień niepełnosprawności,

 • dowód pokrewieństwa pomiędzy opiekunem a osobą niepełnosprawną (tylko wtedy, gdy z odliczenia korzysta osoba opiekująca się niepełnosprawnym).

Dokumenty potwierdzające faktyczne poniesienie wydatków na cele rehabilitacyjne:

 • faktury,

 • dowody wpłaty,

 • potwierdzenia dokonania przelewu,

które zawierają dane sprzedawcy i podatnika, wskazują przedmiot transakcji, datę jej zawarcia oraz wydaną kwotę.

Paragony nie stanowią wystarczającego udokumentowania wydatków, dlatego nie można na ich podstawie dokonać odliczenia w pit 2017.

prorodzinna

 • akt urodzenia dziecka,

 • zaświadczenie wydane przez uczelnię wyższą potwierdzające, że pełnoletnie dziecko kontynuuje edukację,

 • zaświadczenie o byciu opiekunem prawnym dziecka,

 • zaświadczenie o byciu rodziną zastępczą dla dziecka

na IKZE

Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, wskazujący:

 • datę wpłaty,

 • tytuł wpłaty,

 • wpłacającego,

 • podmiot, który prowadzi IKZE.

na bilety okresowe

imienny bilet okresowy na środki transportu zbiorowego

odsetkowa

zaświadczenie wydane przez podmiot, który udzielił kredytu/pożyczki potwierdzające wysokość odsetek opłaconych przez podatnika w danym roku podatkowym

na pomoc domową

 • dokument potwierdzający poniesienie wydatków na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w związku z zatrudnieniem pomocy domowej,

 • zaświadczenie potwierdzające zarejestrowanie umowy aktywizacyjnej pomiędzy właścicielem gospodarstwa domowego a pomocą domową

na szkolenie uczniów

decyzja o przyznaniu ulgi na szkolenie uczniów, wydana przez organ skarbowy

abolicyjna

dokument potwierdzający wysokość podatku dochodowego jaki podatnik zapłacił poza granicami kraju

 

Podczas odliczania ulg podatkowych w deklaracji rocznej należy pamiętać, że niektóre z nich odejmuje się od dochodu, a pozostałe bezpośrednio od podatku. Ulgi podlegające odliczeniu podatku mają znaczący wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. Z tego powodu ulga prorodzinna uznawana jest za jedną z najważniejszych ulg.

Jeżeli chcemy poprawnie uwzględnić w zeznaniu wszystkie przysługujące nam ulgi, możemy wykorzystać do wypełnienia rozliczenia program do pitów 2017. Dzięki tej darmowej aplikacji komputerowej rozliczymy się z fiskusem szybko i bezproblemowo. Program sam wskaże nam jakie załączniki powinniśmy złożyć w urzędzie skarbowym wraz deklaracją PIT oraz poprawnie wyliczy wysokość zobowiązania podatkowego. Dużą zaletą PIT 2017 program jest możliwość wysłania zeznania do urzędu w formie elektronicznej. Ta forma złożenia rocznego PITu jest dla podatników znacznym udogodnieniem, gdyż pozwala na wypełnienie obowiązku podatkowego bez konieczności wychodzenia z domu.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37