PIT 37 druk

Tagi

korekta PIT 2016 jak złożyć

korekta pit przez Internet krok po kroku

korekta pit-37 jak złożyć

pity 2016

pit 37 pdf

pit 37

pit 37 druk

druk pit 37

pit-37 interaktywny

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Korekta PIT 2017 krok po kroku

 

Zeznanie podatkowe musi zostać skorygowane, gdy okaże się, że wypełnione wcześniej formularze podatkowe, zawierają błędy lub braki. Podatnik powinien złożyć korektę deklaracji PIT nie tylko wtedy, gdy otrzyma wezwanie z urzędu skarbowego, ale także wtedy, gdy sam wykryje nieprawidłowości.

Każde rozliczenie można korygować aż do momentu, w którym wynikające z niego zobowiązanie podatkowe ulegnie przedawnieniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, okres przedawnienia trwa w tym przypadku 5 lat, a jego bieg rozpoczyna się po zakończeniu roku, w którym zostało złożone zeznanie. Zatem korekta PIT 2017 może zostać złożona do 31 grudnia 2020 roku. Składając korektę trzeba mieć na uwadze, że anuluje ona informacje zawarte w formularzach, które podatnik dostarczył do urzędu, jako pierwotną deklarację roczną.

Korekta powinna być zawsze składana na formularzu, który obowiązywał w roku, w którym składano zeznanie. Formularze podatkowe są często aktualizowane, w związku z tym trzeba zwrócić uwagę, aby deklarację korygującą złożyć na odpowiednim druku. Przed rozpoczęciem ponownego wypełniania rozliczenia, warto sprawdzić czy na pewno posiadamy PIT, na którym powinna zostać dokonana korekta pit-37 za dany rok.

Aby korekta PIT spełniała wymagania formalne, podatnik powinien dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego następujące dokumenty:

  • poprawnie wypełniony formularz podatkowy, ze wskazaniem, że celem jego złożenia jest korekta zeznania,

  • pisemne uzasadnienie, wyjaśniające przyczyny składania korekty.

W przypadku wypełniania papierowych druków PIT, nie ma określonego schematu, jaki powinno mieć uzasadnienie. Natomiast korekta pit przez Internet wymaga wypełnienia załącznika ORD-ZU i to w nim należy wyjaśnić, dlaczego zeznanie zostało wypełnione po raz kolejny.

Podatnik może wybrać w jaki sposób dostarczy korektę do urzędu – osobiście, listownie lub za pośrednictwem sieci internetowej. Sposób w jaki zostało złożone korygowane zeznanie, nie ogranicza tego wyboru. Oznacza to, że osoba, która złożyła deklarację w sposób tradycyjny, może wysłać korektę przez Internet, np. korzystając z program PIT 2017, a osoba, która rozliczyła się w formie elektronicznej, ma prawo do wypełnienia korekty na papierowym formularzu.

Istnieją sytuacje, w których nie ma konieczności składania korekty, mimo to, że deklaracja dostarczona do urzędu zawierała błędy. Ma to miejsce wtedy, gdy urzędnik skoryguje zeznanie za podatnika. Urząd dokona korekty tylko wtedy, gdy:

  • na podstawie danych zawartych w formularzu PIT możliwe jest poprawienie błędów,

  • wysokość zobowiązania podatkowego po korekcie nie różni się od kwoty wyliczonej przez podatnika o więcej niż 1 000 zł.

Informacja o dokonanej korekcie jest przekazywana listem poleconym. Jeżeli podatnik zgadza się z dokonanymi zmianami, nie musi nic robić, a jeżeli uważa, że deklaracja została źle skorygowana, może złożyć odwołanie.

Złożenie korekty przed rozpoczęciem postępowania lub kontroli podatkowej oraz opłacenie ewentualnego zobowiązania podatkowego wraz ustawowymi odsetkami za zwłokę, umożliwia uniknięcie kary za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Trzeba jednak pamiętać, że prawo do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas prowadzenia postępowania bądź kontroli.

Najlepszym sposobem na uniknięcie konieczności korygowania zeznania rocznego jest skorzystanie z darmowego narzędzia komputerowego, jakim jest program do pitów 2017 (pit 37 pdf). Wypełniając deklarację w programie, będziemy w stanie znacznie zminimalizować ryzyko popełnienia błędów obliczeniowych. Ponadto, dzięki temu, że program sprawdza czy wszystkie pola obligatoryjne zostały wypełnione, będziemy mieć pewność, że nasze rozliczenie nie zawiera braków, i że dołączyliśmy do niego odpowiednie załączniki. Interaktywny druk pit-37 do pobrania za darmo na naszej stronie!

 

PIT 37 PDF - zapraszamy po dużą dawkę wiedzy na temat rozliczeń PIT 37.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37