PIT 37 druk

Tagi

zeznanie PIT 2016 jako osoba samotnie wychowująca dziecko

jak wypełnić PITy 2016

bezpłatny program PIT 2016

pit-37 jako samotny rodzic

PIT 37 krok po kroku

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Kiedy możemy wypełnić PIT 2017 jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

 

Z rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko mogą skorzystać podatnicy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych, rozliczający się z urzędem skarbowym na formularzu PIT-36 lub PIT 37. Wypełnienie zeznania rocznego na korzystniejszych zasadach jest możliwe tylko wtedy, gdy osoba nie korzysta z innych preferencyjnych form opodatkowania – karty podatkowej (PIT-16A), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), podatku liniowego (PIT-36L) lub podatku tonażowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do złożenia deklaracji podatkowej jako osoba samotnie wychowująca dziecko przysługuje rodzicom i opiekunom dzieci, którzy są:

  • pannami, kawalerami,

  • rozwódkami, rozwodnikami,

  • wdowami, wdowcami,

  • w separacji,

  • w związku z małżeńskim z osobą, która została pozbawiona praw rodzicielskich,

  • w związku z małżeńskim z osobą, która przebywa w więzieniu.

Trzeba jednak podkreślić, że kluczowym jest fakt samotnego wychowywania dziecka, zatem osoba, która otrzymuje pomoc w wychowaniu dziecka (nie tylko finansową) od drugiego rodzica nie będzie mogła rozliczyć się na preferencyjnych zasadach i musi wypełnić PITy 2017 wybierając opodatkowanie indywidualne.

Rodzic lub opiekun dziecka nie musi go samotnie wychowywać przez cały rok podatkowy. Korzystniejsze rozliczenie osiągniętych dochodów jest możliwe nawet wtedy, gdy podatnik jest w stanie udowodnić, że przez chociaż jeden dzień w roku wychowywał dziecko samodzielnie, bez niczyjej pomocy.

Podatnicy, którzy zdecydowali się na wypełnienie deklaracji jako osoby samotnie wychowujące dziecko, powinni w formularzu pit-37 lub pit-36 wybrać opodatkowanie w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Rubryka ta znajduje się na pierwszej stronie każdego z powyższych formularzy podatkowych.

W przypadku rozliczenia wraz z dzieckiem, jest ono traktowane jak osoba dorosła. Podatek dochodowy jest naliczany od połowy dochodu uzyskanego w trakcie danego roku przez podatnika będącego rodzicem bądź opiekunem. Natomiast kwota podatku, jaką trzeba odprowadzić na konto urzędu skarbowego, jest równa dwukrotności podatku obliczonego od połowy dochodu.

Zeznanie PIT 2017 jako osoba samotnie wychowująca dziecko można złożyć pod warunkiem, że dziecko:

  • nie ukończyło 18 lat,

  • ma między 18 a 25 lat, kontynuuje naukę i osiągnęło roczny dochód, opodatkowany na zasadach ogólnych lub ryczałtem od dochodów kapitałowych, nieprzekraczający kwoty wolnej od podatku, tj. 3 091 zł,

  • otrzymuje rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny (w tym przypadku wiek nie ma znaczenia).

Ponadto, trzeba pamiętać, że dziecko nie może przebywać w związku małżeńskim.

Korzyści ze wspólnego rozliczenia powstają wtedy, gdy możliwe jest dzięki niemu uniknięcie 32% stawki podatkowej lub obniżenie kwoty dochodu, który jest taką stawką obciążony. W optymalnym przypadku możliwe jest zmniejszenie zobowiązania podatkowego o 12 529,94 zł. Taka sytuacja została przedstawiona w poniższym przykładzie.

 

Dochód rodzica lub opiekuna: 171 056 zł

Dochód dziecka: 0 zł

 

W przypadku indywidualnego rozliczenia rodzic/opiekun naliczyłby podatek dochodowy w następujący sposób:

18% od kwoty 85 528 zł – 556,02 zł = 14 839,02 zł

32% od nadwyżki ponad 85 528 zł = 27 368,96 zł

Zatem łącznie musiałby zapłacić fiskusowi 42 207,98 zł podatku.

 

Rozliczając się jako osoba samotnie wychowująca dziecko sytuacja będzie wyglądała następująco:

Łączny dochód: 171 056 zł + 0 zł = 171 056 zł

Podstawę do naliczenia podatku stanowi połowa dochodu osiągniętego przez podatnika:

171 056 zł / 2 = 85 528 zł

Kwota 85 528 zł jest obciążona 18% podatkiem: 85 528 zł * 18% - 556,02 zł = 14 839,02 zł

Podatek jaki trzeba opłacić jest równy dwukrotności powyższej kwoty, zatem na konto urzędu skarbowego podatnik musiałby wpłacić: 29 678,04 zł podatku.

 

Wszystkie powyższe obliczenia można w prosty sposób wykonać w program PIT 2017, który umożliwi nam znaczne skrócenie czasu, jaki musimy poświęcić na wypełnienie deklaracji rocznej.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37