PIT 37 druk

Tagi

odliczanie ulgi PIT 2016

jakie ulgi w PIT-37

darmowy program PITy 2016

pit 2016 program do rozliczania

zeznanie roczne 2016 jak odliczyć ulgi

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Rodzaje ulg podatkowych w PIT 2017

 

Podatnicy mogą zmniejszyć wysokość zobowiązania podatkowego poprzez odliczenie ulg. Trzeba jednak pamiętać, że skorzystanie z ulgi PIT 2017 jest możliwe tylko po spełnieniu wymagań, jakie zostały określone w przepisach regulujących jej występowanie. W większości przypadków dokonanie odliczenia może mieć miejsce tylko w przypadku posiadania odpowiedniej dokumentacji. Co prawda nie musi ona być składana wraz z zeznaniem rocznym, jednak aż do momentu, w którym zobowiązanie podatkowe ulegnie przedawnieniu, urząd skarbowy może wezwać podatnika do dostarczenia dowodów na to, że dokonane odliczenie było zasadne.

Ulgi podatkowe możemy podzielić na dwa rodzaje:

  • odliczane od dochodu,

  • odliczane od podatku.

Ulgi, które odejmuje się od dochodu, zmniejszają wysokość podstawy, od której nalicza się podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast ulgi odliczane od podatku mają bezpośredni wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, co oznacza, że ich wpływ na wysokość podatku, który trzeba odprowadzić na konto urzędu skarbowego jest zdecydowanie większy.

Zeznanie roczne 2017 może uwzględniać ulgi, które znajdują się obecnie w katalogu obowiązujących ulg podatkowych, a także ulgi, które zostały z tego katalogu wycofane. Jednak w drugim przypadku odliczenia można dokonać tylko na podstawie praw nabytych, tzn. wtedy, gdy nabyło się prawo do ulgi w czasie jej obowiązywania. Przykładem takiej ulgi jest np. ulga odsetkowa.

W poniższej tabeli scharakteryzowane zostały ulgi, które mogą zostać przez podatników uwzględnione z deklaracjach rocznych.

 

ULGI ODLICZANE OD DOCHODU

rodzaj ulgi

charakterystyka

internetowa

W ramach ulgi możliwe jest odliczenie wydatków poniesionych na korzystanie z sieci internetowej (max 760 zł rocznie). Zgodnie z nowymi zasadami z ulgi można skorzystać dwa razy, w dwóch następujących po sobie latach. Podatnicy, którzy dwa razy odliczali ulgę przed wprowadzeniem zmian, nie mogą jej ponownie uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym.

rehabilitacyjna

Ulga ta pozwala na odliczenie, odpowiednio udokumentowanych, wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Ulgę można odliczyć m.in. w PIT-37.

na szkolenie uczniów

Ulga funkcjonuje jedynie na podstawie praw nabytych. Mogą z niej skorzystać pracodawcy, którzy zawarli umowę mającą na celu przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu. W ramach ulgi przysługuje im prawo do dofinansowania kosztów kształcenia.

na pomoc domową

Ulga funkcjonuje jedynie na podstawie praw nabytych. Umożliwia ona odliczenie składek ZUS opłacanych przez podatnika w związku z zawarciem umowy aktywizacyjnej przed 1.01.2007 r

na IKZE

Mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy w danym roku dokonywali wpłat na na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Maksymalna kwota jaką można odliczyć wynosi 4495,2 zł.

ULGI ODLICZANE OD PODATKU

rodzaj ulgi

charakterystyka

prorodzinna

Mogą z niej skorzystać osoby wychowujące niepełnoletnie dzieci oraz dzieci pełnoletnie, które kontynuują naukę. Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci.

odsetkowa

Ulga funkcjonuje jedynie na podstawie praw nabytych. Podatnicy posiadający prawo do ulgi mogą dokonać odliczenia odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętej w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

abolicyjna

Przysługuje podatnikom, którzy nie mogli skorzystać ze zwolnienia z progresją. W ramach ulgi mogą oni odliczyć zapłacony w Polsce podatek, którego wysokość obliczył w oparciu o zasadę proporcjonalnego odliczenia.

 

Jeżeli będziemy korzystać z ulg podatkowych po raz pierwszy i nie wiemy jak poprawnie dokonać odliczenia oraz wypełnić załącznik PIT/O, możemy pobrać z Internetu program PITy 2017. Jest to darmowa aplikacja komputerowa, która znacznie ułatwi nam obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego. Dzięki temu, że pit 2017 program umożliwia wysłanie zeznania w formie elektronicznej, będziemy mogli rozliczyć się z fiskusem bez konieczności wychodzenia z domu.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37