PIT 37 druk

Tagi

ulga prorodzinna w pit za 2016

jak odliczyć ulgi PIT 2016

PIT 37 druk do wypełnienia

ulga na dzieci w PIT 2016

pit 2016 program do odliczania ulg

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Ulga prorodzinna – jaką kwotę odliczyć?

 

                Ulga prorodzinna jest uważana za najważniejszą z obowiązujących ulg podatkowych. Ponieważ jest odliczana bezpośrednio od podatku, jej wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, jakie musi uregulować podatnik, jest zdecydowanie większy, niż w przypadku ulg, które są odejmowane od dochodu lub przychodu.

                Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać w rozliczeniu pit za 2017 r. rodzice, opiekunowie prawni oraz rodzice zastępczy, którzy w 2017 r. wychowywali dziecko:

  • do 18 roku życia,
  • między 18 a 25 rokiem życia (pod warunkiem, że kontynuowało ono edukację i nie osiągnęło w 2017 r. dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych i/lub dochodu z kapitałów pieniężnych w łącznej kwocie przekraczającej 3 091 zł),
  • otrzymujące rentę socjalną lub zasiłek pieniężny.

Trzeba pamiętać, że ulgę na dzieci mogą odliczyć tylko ci podatnicy, którzy opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych (tj. wg skali 18 i 32%) i rozliczają się z fiskusem na PIT-36 lub PIT 37 druk. Osoby korzystające z podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mają prawa do uwzględnienia ulgi w rozliczeniu PIT.

Do niedawna odliczanie ulgi prorodzinnej w rocznej deklaracji podatkowej nie było trudne. Na każde dziecko spełniające, któryś z powyższych warunków, przysługiwała taka sama kwota ulgi. W związku ze zmianami w przepisach, które regulują korzystanie z ulgi na dzieci, obecnie ustalenie kwoty, o jaką można umniejszyć podatek dochodowy od osób fizycznych, jest trochę bardziej skomplikowane.

W przypadku posiadania jednego dziecka, o prawie do ulgi PIT 2017 decyduje – stan cywilny oraz wysokość dochodu uzyskanego przez rodzica, opiekuna prawnego lub rodzica zastępczego. W poniższej tabeli przedstawiono kiedy i w jakiej wysokości można odliczyć ulgę prorodzinną, mając tylko jedno dziecko.

Rodzic, opiekun prawny, rodzic zastępczy będący w związku małżeńskim przez cały 2017 r.

Rodzic, opiekun prawny, rodzic zastępczy nie będący w związku małżeńskim lub będący w związku małżeńskim tylko przez część 2017 r.

roczny dochód małżonków max

112 000 zł

roczny dochód małżonków powyżej 112 000 zł

roczny dochód max 56 000 zł

roczny dochód powyżej 56 000 zł

92,67 zł/miesiąc

(1 112,04 zł/rok)

brak prawa do ulgi

92,67 zł/miesiąc

(1 112,04 zł/rok)

brak prawa do ulgi

                Poza ograniczeniem dostępu do ulgi osobom o relatywnie wysokich dochodach, bardzo istotną zmianą jest także zróżnicowanie kwoty ulgi w zależności od liczby wychowywanych dzieci. W tabeli przedstawiono, jakie kwoty można odliczyć w PIT 2017 posiadając więcej niż jedno dziecko.

Liczba dzieci uprawnionych do ulgi

Kwota ulgi przysługująca na każde z dzieci

pierwsze dziecko

drugie dziecko

trzecie dziecko

czwarte i każde kolejne dziecko

dwoje

92,67 zł/miesiąc

(1 112,04 zł/rok)

92,67 zł/miesiąc

(1 112,04 zł/rok)

-

-

troje

92,67 zł/miesiąc

(1 112,04 zł/rok)

92,67 zł/miesiąc

(1 112,04 zł/rok)

166,67 zł/miesiąc

(2 000,04 zł/rok)

-

czworo i więcej

92,67 zł/miesiąc

(1 112,04 zł/rok)

92,67 zł/miesiąc

(1 112,04 zł/rok)

166,67 zł/miesiąc

(2 000,04 zł/rok)

225 zł/miesiąc

(2 700 zł/rok)

                Trzeba pamiętać, że odliczenie ulgi na dziecko wymaga dołączenia do deklaracji załącznika PIT/O. Osoby, które z powodu niskiego dochodu nie wykorzystały ulgi w pełnym wymiarze, powinny wypełnić także załącznik PIT/UZ, który umożliwi im otrzymanie zwrotu niewykorzystanej kwoty. Zarówno jeden jak i drugi druk można w prosty sposób wygenerować w pit 2017 program.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37