PIT 37 druk

Tagi

PIT 2016 kiedy zwrot podatku

rozliczenie roczne 2016 nadpłata podatku

deklaracje pit 2016 jak wypełnić

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

W jaki sposób przekazywany jest zwrot podatku?

 

Zwrot podatku jest wypłacany wtedy, gdy okaże się, że podatnik w trakcie danego roku odprowadził zaliczki na podatek dochodowy w wysokości wyższej od faktycznej kwoty zobowiązania podatkowego. Nadpłata jest zwracana pod warunkiem, że:

  • jej kwota przekroczyła wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym tj. 11,60 zł,

  • podatnik nie posiada żadnych zaległości podatkowych,

  • podatnik nie złożył wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Urząd skarbowy dokonuje zwrotu dopiero po otrzymaniu od podatnika rocznej deklaracji PIT 2017. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, czas oczekiwania na zwrot może wynosić do 3 miesięcy, od momentu złożenia poprawnie wypełnionego zeznania. Zazwyczaj podatnicy, którzy zdecydowali się wysłać rozliczenie roczne 2017 przez Internet, otrzymują zwrot szybciej niż osoby, które złożyły deklarację osobiście lub listownie.

Wybór sposobu w jaki zostanie przekazana nadpłata podatku dochodowego zależy od podatnika. Możliwe jest:

  • odebranie zwrotu w kasie urzędu skarbowego,

  • otrzymanie zwrotu w formie przekazu pocztowego,

  • otrzymanie zwrotu przelewem bankowym.

Osoby chcące otrzymać nadpłatę na konto bankowe, powinny wypełnić formularz ZAP-3 (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) lub CEiDG-1 (osoby prowadzące działalność gospodarczą). W druku tym należy podać osobisty rachunek do zwrotu nadpłaty lub podatku.

Urząd skarbowy będzie dokonywał zwrotu na wskazany rachunek aż do momentu, w którym podatnik nie złoży rezygnacji. Oznacza to, że nie ma konieczności podawania numeru konta za każdym razem, gdy wystąpi nadpłata. W przypadku zmiany rachunku, wystarczy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne (ZAP-3 lub CEiDG-1) i podać w nim nowy numer.

Podatnicy preferujący zwrot w formie przekazu pocztowego, powinni pamiętać, że w tym przypadku kwota, którą wykazali składając deklaracje pit 2017, zostanie umniejszona o koszty nadania przekazu.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37